Visualisering som stöd för bättre boendemiljöer

Hur kan visualiseringsteknik användas för att kommunen ska bli en bättre beställare av boende- och livsmiljöer i Socialtjänsten? Sundsvall har behov av flera boendeplatser både vad gäller äldreboenden, trygghetsboenden och boenden med särskild service. För att möta behoven har Sundsvalls kommun de senaste åren genomfört både ny- och ombyggnationer för att möta de ökade behoven, ett arbete som fortsätter då det fortfarande är väntetid på boendeplatser.

En visualisering av det tänkta/planerade boendet skulle bidra till en mer effektiv och korrekt beställning av lokaler då man tidigt i processen kan säkerställa att ritningen motsvarar verksamhetens faktiska behov. Idag går mycket tid och pengar åt till att korrigera boendeplatser i efterhand då det kan vara svårt att på en ritning se att lokalerna är ändamålsenliga.

Visualiseringen kan också vara ett stöd för den som ska flytta till ett nytt boende.