Kategorier

Status

  • Avslutat

Kontaktperson

Snabbare etablering av ensamkommande

Det finns ett behov av att bättre hjälpa ensamkommande ungdomarna till etablering och självförsörjning. Hur skapas ett långsiktigt hållbart arbetssätt som möter de behoven?

Lösningen innehåller bland annat ett nytt arbetssätt för planering och uppföljning av insatser, där ungdomens egna mål och progress visualiseras tydligare och där skola och arbetsmarknadsinsatser involveras i ett tidigare skede. Samverkan med kommunens arbetsmarknadsinsatser ska fördjupas ytterligare, och en pilot genomförs i vår kring de kommunala sommarjobben.