Kategorier

Status

  • Avslutat

Kontaktperson

Mindre stress och färre konflikter med spegling

På Alnö Servicehus avlöser cirka 35 medarbetare varandra i skift. Kommunikationen mellan medarbetarna och överlämningen mellan skiften är avgörande för de boendes omvårdnad, men också en utmaning i en tidspressad arbetsmiljö.

I arbetet med att hitta nya sätt att förbättra kommunikationen föreslogs spegling av en medarbetare. Spegling är en samtalsmetod då man återger både innehåll och känsla i vad den andre har sagt med andra ord och ger tillbaka det i form av en fråga. Syftet med spegling är både att visa att man försöker förstå och kontrollera att man har förstått rätt.

Metoden testades under en period i en mindre grupp. Upplevelsen var att speglingen bidrog till en bättre förståelse för varandra och en bättre arbetsmiljö. Nu avslutar ett speglingssamtal alla arbetspass på Alnö Servicehus i Sundsvall.