Kategorier

Status

  • Pågående

Kontaktperson

Levnadsberättelse för livskvalitet och trygghet

Levnadsberättelsen är ett värdefullt verktyg inom omsorgen. Ett verktyg som hjälper personalen att lära känna och förstå en brukare, som de därmed kan hjälpa på ett bättre sätt. En nedtecknad levnadsberättelse synliggör den tysta kunskapen om brukarens behov och historia. Men hur skulle arbetet med levnadsberättelsen kunna utvecklas och systematiseras med hjälp av digitala verktyg?

Det utforskar en grupp medarbetare inom Stöd och Omsorg, tillsammans med brukare och anhöriga på ett av kommunens LSS-boenden. Utbildning av personal i studiecirkelform och olika former av visuella verktyg (både digitala och analoga), som stödjer användandet av levnadsberättelsen testas i ett första steg.