Kategorier

Status

  • Pågående

Kontaktperson

Jämställda seniorrestauranger

Det är fler män än kvinnor som äter i Sundsvalls kommuns seniorrestauranger. Resursfördelningen gynnar med andra ord till största del män i det här fallet. Samtidigt är ett av målen för Sundsvalls kommun jämställd kommunal service. Vad beror den här snedfördelningen på och hur kan vi göra något åt den?

Genom ett intervjua både kvinnor och män, besökare och icke-besökare framkom att dagens seniorrestauranger i mångt och mycket är skapade att vara en förlängning av hemmet. Kvinnorna efterfrågar dock något annat – en guldkant på vardagen när det gäller mat, miljö och framför allt samvaro.

Så hur kan framtidens seniorrestauranger för kommande generationer män OCH kvinnor se ut? Utbud och profilering, samt nya tjänster i samverkan med äldreomsorgen och civilsamhället är några uppslag som nu utforskas vidare.