Internet of Things för tillgänglighet

Genom att använda Internet of Things (IoT) vill vi skapa ett samhälle som är mer tillgängligt för personer med funktionsvariation. Målet är att använda IoT för att generera information som kan göras tillgänglig för målgrupper som känner oro över att ge sig ut på aktiviteter, till exempel på grund av att hissar inte fungerar eller att det är dåligt snöröjt.

Genom sensorer på uppkopplade fordon som till exempel hemtjänstbilar och färdtjänstfordon samlas data om gator och framkomlighet in, liksom data från ramper och hissar. Genom dataanalys skapas information och rekommendationer som tillgängliggörs för målgruppen via en molntjänst och en mobilapplikation. Informationen kan också användas internt i kommunen för att optimera rutter och körvägar för kommunens fordon.