Kategorier

Status

  • Pågående

Kontaktperson

Fallprevention – användartest av höftbyxa

Fall och fallskador orsakar ett stort lidande för de personer som drabbas och innebär dessutom höga kostnader för både individen och samhället. Nationellt opereras ca 18 000 personer årligen för brott på lårbenshalsen och ett stort antal besök på akutmottagningar och vårddygn genomförs i landets kommuner.

Optimering av de äldres mediciner, boendemiljö och kost har visat sig kunna minska risken att bryta lårbenshalsen vid fall. Ett korrekt användande av höftskyddsbyxor kan också vid fall, minska brott på lårbenshalsen. Att höftskyddsbyxor används relativt lite inom vården och omsorgen hänförs oftast till att de produkter som finns på marknaden är obekväma, svåra att få av och på och inte går att sova med.

En höftskyddsbyxa har tagits fram under ledning av Fredrik Lundh, specialistläkare i ortopedi. Idéslussen designar och faciliterar ett användartest på ett korttidsboende, där patient och personal är delaktiga. Fokus ligger på användarens upplevelse av att använda höftbyxan både avseende användarvänlighet, upplevda ergonomiska aspekter, skyddseffekt, brukarens nöjdhet och vårdpersonalens nöjdhet.