Kategorier

Status

  • Pågående

Kontaktperson

Daglig planering med digitala verktyg

Idag gör personalen på Sundsvalls kommuns äldreboenden sin planering av det dagliga arbetet på papper. Det förbrukas mängder av A4-ark varje dag och det upplevs som krångligt att uppdatera dessa papper. Hur kan planeringen istället göras digitalt på ett enkelt och lättillgängligt sätt för all personal?
På Lindgårdens äldreboende står man beredd att utforska nya arbetssätt kring sin dagliga planering. Planering på plattor ska testas och målet är en bättre, säkrare, effektivare planering, som dessutom spar ned på kostnader och miljöpåverkan.