Kategorier

Status

  • Pågående

Kontaktperson

Behovsdriven utveckling av ekonomiskt bistånd

Med syfte att möta klienternas behov på ett bättre sätt och att skapa en effektivare process för ansökan, handläggning och utbetalning av ekonomiskt bistånd, har Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Sundsvalls kommun arbetat på flera plan. En omfattande omvärldsanalys har gjorts, liksom klientintervjuer och en kartläggning av arbetsprocesser.

En ny e-tjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd tas nu fram, som ett resultat av processkartläggningen och för att möta behoven av att vara tillgänglig 24/7.

Övriga förslag på förenklingar och förbättringar från genomlysningen genomförs både i närtid och på längre sikt. Allt med syfte att underlätta och skapa värde för dem vi finns till för och mer effektivt ta tillvara på organisationens resurser.